Våre smittevernreglar pr 28.01.22

Facebook ikon Twitter ikon LinkedIn ikon
Smittevernreglar for Ulstein Arena pr 28.01.22
 • Hald ein meters avstand til andre besøkande og tilsette, og hugs handsprit.
 • Bruk munnbind når det ikkje er muleg å halde ein meters avstand.
 • Hald deg heime om du er sjuk.

Ulsteinbadet

 • maksimalt 100 besøkande i Ulsteinbadet på same tid
 • vis omsyn og hald avstand til andre, særskilt gjeld dette ved inngang/utgang og i garderobane
 • besøksregistrering
 • Ulsteinbadet sine opningstider er som før, inkl. morgonbading (ingen frukostbuffet, men høve å kjøpe påsmurt)

Ulstein Bibliotek

 • maksimalt 50 personar kan vere i biblioteket på same tid
 • vis omsyn og hald avstand til andre

Klivrehallen

 • maksimalt 8 besøkande på same tid
 • vis omsyn og hald avstand til andre
 • besøksregistrering

Idrettshallen

 • maksimalt 20 aktive på trening/ fritidsaktivitet i kvar kohort
 • garderobane skal ikkje nyttast i samband med trening
 • nasjonale råd og reglar skal fylgjast ved arrangement
 • vis omsyn og hald avstand til andre, særskilt gjeld dette ved inngang/utgang, også i tribuner

Smittevernreglane for Ulstein Arena gjeld frå 16.01.22.
Oppdatert 28.01.22 for Ulsteinbadet.