Prisar

Facebook ikon Twitter ikon LinkedIn ikon

Ulsteinbadet

Prisar frå 01.01.21
Kvardag
Barn under 2 år 50,-
Barn u/ 16 år/honnør/student 105,-
Vaksen 120,-
Familie 2 pers 210,-
Familie 3 pers 295,-
Familie 4 pers 375,-
Familie 5 pers 450,-
Familie 6 pers 535,-
Klippekort born, 10 klipp (15-23 % rabatt) 900,-
Klippekort vaksen, 10 klipp (14-21 % rabatt) 1000,-
Bading + klatring same dag 175,-
Laurdag, søndag og helgedagar
Barn under 2 år 50,-
Barn u/ 16 år/honnør/student 120,-
Vaksen 130,-
Familie 2 pers 235,-
Familie 3 pers 325,-
Familie 4 pers 410,-
Familie 5 pers 495,-
Familie 6 pers 580,-
Bading + klatring same dag 200,-
Årskort
Barn under 2 år
Barn u/ 16 år/honnør/student 2900,-
Vaksen 3600,-
Familie 2 pers 5200,-
Familie 3 pers 6100,-
Familie 4 pers 6800,-
Familie 5 pers 7300,-
Familie 6 pers 7900,-
Kvartalskort
Barn under 2 år
Barn u/ 16 år/honnør/student 900,-
Vaksen 1000,-
Familie 2 pers 1500,-
Familie 3 pers 1800,-
Familie 4 pers 2000,-
Familie 5 pers 2200,-
Familie 6 pers 2350,-
  • Familie gjeld min. ein vaksen/maks. to vaksne + registrerte barn.
  • Ved kjøp av familieårskort og -kvartalskort må alle i familien vere med for å ta bilde.
  • Barn under to år har ikkje årskort, men betalar kr 50,- pr gong inkl. badebleie.
  • Årskort, gåvekort og kvartalskort kan kjøpast/teiknast i kafeteriaen i Ulstein Arena.

Idrettshallen

Lag og organisasjonar trenar gratis i Idrettshallen på kveldstid. Treningstid vert tildelt etter søknad.

Leigevilkår for arrangement i Idrettshallen laurdagar og søndagar

Heil hall, lokale lag og organisasjonar 300 kr/time
3600 kr/dag
Leige pr garderobe 350 kr/dag
Leige kioskareal i tredje etasje 500 kr/dag
Heil hall, kommersielle arrangement 1000 kr/time
12000 kr/dag
Heil hall, arrangement med billettsal
NB: Billettsalet skal då gå gjennom Ulstein kommune på www.sjoborg.no
I tillegg til timeleige betalar leigetakar 10 % av brutto billettinntekter
Leige pr garderobe 700 kr/dag
Leige kioskareal 1000 kr/dag

NB! Etter leige skal alt av rusk vere samla saman/kosta opp før vask av hall, garderobar, kiosk, tribuner, kioskareal, lobby m.m. kan ta til. Manglande rydding vert fakturert med 500 kr/time.

Klivrehallen

Drop-in-klatring

Barn u/ 16 år (kvardag) kr 100,-
Barn u/ 16 år (helg) kr 110,-
Vaksen (kvardag) kr 110,-
Vaksen (helg) kr 120,-
Bading+klatring (kvardag) kr 150,-
Bading+klatring (helg) kr 170,-

Medlemmar i Klivrelaget som har betalt treningsavgift får tilgong til Klivrehallen når denne ikkje er utleigd.

Du kan leige utstyr for klatring når Klivrelaget har vakt i hallen, kr 100,- pr pers. Betaling direkte til Klivrelaget. Ved leige av utstyr til andre tider, kontakt Klivrelaget.

Klivrehallen har same opningstider som Ulstein Arena. Du må ha brattkort for å få tilgang til Klivrehallen. Dei utan brattkort kan få tilgang når Klivrelaget har vakter i hallen. Utover vinteren vil Klivrelaget arrangere både klatrekurs og ha opne klatrekveldar for ulike grupper. Informasjon vil bli lagt ut på heimesidene: www.ulsteinarena.no, www.klivrelaget.no og på Facebooksida til Klivrelaget.