Ulstein bibliotek finn du i første etasje på Ulstein Arena.

NB: Gjeldande opningstider finn du på dei nye heimesidene våre: https://www.ulstein.kommune.no/ulstein-bibliotek/.

Biblioteket
Opningstider

Biblioteket

Om biblioteket / Arrangement / Fasilitetar / Bildegalleri / Lån av biblioteket / Kontakt / Reglement

Om biblioteket

Biblioteket si verksemd har basis i Lov om folkebibliotek som slår fast at alle kommunar skal ha eit eige folkebibliotek. Folkebiblioteket har til oppgåve å fremje opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og anna materiell gratis til disposisjon for alle som bur i kommunen. Biblioteket er eit ledd i et biblioteknettverk som gjer det mogeleg å låne frå andre bibliotek over heile landet.

Sjå også nettsida for å søkje etter bøker med meir her: https://www.ulstein.kommune.no/ulstein-bibliotek/


Arrangement

Fasilitetar

Biblioteket er eit gratis offentleg tilbod for alle.

I Ulstein bibliotek finn du bøker, lydbøker, DVD-ar, aviser og tidsskrift.

Det vi ikkje har kan vi skaffe frå andre bibliotek over heile landet.

På biblioteket kan du sitte å lese, gjere lekser, studere eller møte andre. Du kan kopiere, scanne eller låne ei av dei mange datamaskinene. Vi har gratis internett.

Ulstein bibliotek er normalt eit meirope bibliotek, det betyr at du kan låne og levere materiell når personalet ikkje er tilstades (men ikkje i desse korona-tider…)

Biblioteket er ditt. Bruk det!

Bla opp