Vi brukar informasjonskapslar for optimalisering av brukaroppleving og marknadsføringsformål.

Les meir Ok

Ulstein bibliotek finn du i første etasje på Ulstein Arena.

NB: Biblioteket er stengt frå 12 mars klokka 18 og fram til etter påske grunna korona-situasjonen.

Biblioteket
Stengt til etter påske
-
Tider med betening
Sjå eiga oversikt under

Biblioteket

Om biblioteket / Arrangement / Fasilitetar / Bildegalleri / Lån av biblioteket / Kontakt / Reglement

Om biblioteket

Biblioteket si verksemd har basis i Lov om folkebibliotek som slår fast at alle kommunar skal ha eit eige folkebibliotek. Folkebiblioteket har til oppgåve å fremje opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og anna materiell gratis til disposisjon for alle som bur i kommunen. Biblioteket er eit ledd i et biblioteknettverk som gjer det mogeleg å låne frå andre bibliotek over heile landet.

Sjå også nettsida for å søkje etter bøker med meir her: http://mrbiblioteket.no/ulstein

Biblioteket vil vere ope i heile opningstida til Ulstein Arena.

NB: Frå 12. mars til etter påske vil biblioteket vere stengt grunna korona-situasjonen.

Bemanna opningstider:
Måndag: kl. 14.00-19.00*
Tysdag: kl. 14.00-19.00*
Onsdag: kl. 11.00-14.00*
Torsdag: kl. 14.00-19.00*
Fredag: kl. 11.00-15.00*
Laurdag: kl. 11.00-14.00
Søndag: Meirope

* Utanom bemanna opningstid er biblioteket meirope frå kl. 08.30-21.00 på kvardagane og kl. 11.00-18.00 i helgane.

 

 

Arrangement

Spelekveld på Biblioteket

Velkomen til brettspelkveld med Ulstein Brettspelklubb kvar måndag på Ulstein bibliotek.
Les meir

Fasilitetar

Biblioteket er eit gratis offentleg tilbod for alle.

I Ulstein bibliotek finn du bøker, aviser og tidsskrift. Du kan også låne lydbøker, dv-dar og språkkurs. Kommunale sakspapir og anna offentleg informasjon finn du også her.

Det vi ikkje har kan vi skaffe frå andre bibliotek over heile landet.

På biblioteket kan du sitte å lese, gjere lekser, studere eller møte andre. Du kan kopiere, scanne eller låne ei av dei mange datamaskinene. Vi har gratis internett.

Ulstein bibliotek er eit meirope bibliotek, det betyr at du kan låne og levere materiell når personalet ikkje er tilstade.
Biblioteket er ditt. Bruk det!

Bla opp